Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkondersteuners Somatiek

Praktijkondersteuner - Somatiek

Binnen onze huisartsenpraktijken (De Wijk & Koekange)  zijn vanaf 2004 werkzaam als praktijkondersteuner:

 Gera Laarman en Jeanet Scheper.

De functie van praktijkondersteuner is nieuw en heeft als doel ondersteuning te bieden aan de huisartsen. Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. De huisartsen krijgen er steeds meer werk bij door de vergrijzing, het langer zelfstandig wonen van ouderen en een ziekenhuisbeleid dat er op gericht is om mensen eerder te ontslaan.

De praktijkondersteuner biedt de huisartsen ondersteuning en richt zich in eerste instantie op patiënten met een chronische ziekte:

  • Longspreekuur (astma/COPD)

Tijdens dit spreekuur kijkt de praktijkondersteuner uitgebreid naar uw luchtwegklachten en zij kan de longfunctie meten. U krijgt informatie over de ziekte en de medicijnen. Het doel is dat u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw aandoening. Zij vervolgt en begeleidt uw behandeling. Als u eenmaal bekend bent bij de praktijkondersteuner, zal zij (of de assistente van de huisarts) u regelmatig oproepen voor controle. Tevens begeleidt zij patiënten bij het stoppen met roken.

  • Spreekuur voor mensen met suikerziekte

Hierbij moet u denken aan het geven van voorlichting en educatie m.b.t. suikerziekte. U krijgt informatie over de ziekte en de medicijnen. Het doel is dat u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw aandoening. Voorts worden patienten zonodig begeleid en ingesteld op insulinetherapie. Om al deze werkzaamheden goed te kunnen doen heeft de praktijkondersteuner een speciale opleiding gevolgd. Voor alle mensen die tot bovengenoemde categorie behoren, betekent dit dat ze naast de huisarts ook te maken krijgen met de praktijkondersteuner.

  • Hart- en vaatziekten

De praktijkondersteuner houdt zich ook bezig met het actief opsporen van mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. Het doel hiervan is mensen in een vroeg stadium voorlichting te kunnen geven en zonodig te behandelen, zodat eventuele complicaties kunnen worden voorkomen. 

  • Verbeteren van kwaliteit van zorg aan ouderen

 De zorgvraag van de patiënt staat centraal. De zorg voor ouderen wijkt niet af van andere patiënten, zolang de ouderen vitaal zijn. Bij kwetsbare ouderen is de gangbare, meer reactieve, huisartsenzorg echter ontoereikend en verdient een doortastende, proactieve werkwijze de voorkeur.

We brengen,  waar nodig,  problemen in kaart  (wat iemand zelf aangeeft als zijnde een probleem) en zorgen ervoor dat de zorg hierop wordt afgestemd. 

Met name om de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid te bevorderen. Zodat de patiënt de regie over het eigen leven kan behouden. 

  •  Huisbezoek

Wanneer u niet zelf naar de praktijk kunt komen, zal de praktijkondersteuner u thuis bezoeken. Zij zal zich ook weer richten op de begeleiding van het zo goed mogelijk omgaan met uw chronische ziekte. Zij luistert naar uw verhaal en kijkt wat nodig is om thuis zo goed mogelijk te functioneren. Zij kent de procedures voor het aanvragen van thuiszorg en/of hulpmiddelen en kan u daarbij helpen.

  • Samenwerking met de huisarts

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts. Dagelijks hebben zij overleg. Daarnaast heeft zij contact met andere disciplines die zich bezig houden met chronisch zieken, zoals de diëtiste, longverpleegkundige, diabetesverpleegkundige, thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, pedicure en logopedie.

  • Afspraak maken

Via de assistente van de huisartsenpraktijk kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner.

  • Tarieven

De tarieven die voor deze hulp gelden zijn gelijk aan de tarieven die gelden voor de consulten / visites bij de huisarts.