Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Waarom HZD voorkomt op het zorgkostenoverzicht

Steeds meer mensen hebben een chronische ziekte. Dit is een langdurige en blijvende ziekte, zoals diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), de longziekte COPD en (risico op) hart- en vaatziekten.

Heeft u één (of meerdere) chronische ziekte(n) dan wordt u in uw huisartsenpraktijk behandeld door de huisarts en/of de praktijkondersteuner. Voor specifieke behandelingen van uw chronische ziekte, kan de huisarts u doorverwijzen naar andere zorgverleners, zoals de diëtist, oogarts, internist, fysio- en podotherapeut, etc. Al deze zorgverleners werken nauw samen, om u de beste zorg te geven. Zo stemmen zij  de behandeling op elkaar af. Deze samenwerking noemen we ketenzorg; vergelijkbaar met schakels in een keten.

Om de samenwerking van uw huisarts met andere zorgverleners goed te organiseren hebben de huisartsen een eigen organisatie opgericht: Huisartsenzorg Drenthe (HZD). HZD maakt zowel afspraken met de zorgverleners in de keten als met uw zorgverzekeraar, zodat de zorg kan worden betaald. HZD is daarmee ondersteunend aan uw huisarts. Heeft u diabetes mellitus type 2, COPD en of hart- en vaatziekten, dan vindt u dit terug op uw zorgkostenoverzicht.  

Per chronische ziekte betaalt uw zorgverzekeraar ieder kwartaal een vast bedrag aan HZD; het bedrag dat u op uw zorgkostenoverzicht ziet. Dit vaste bedrag verschilt per chronische ziekte. Zo ziet iemand met COPD een ander bedrag op het zorgkostenoverzicht dan iemand met suikerziekte of iemand met meerdere chronische ziekten, zoals COPD èn hart- en vaatziekten.

Dit bedrag gaat niet van uw eigen risico af, maar wordt vergoed vanuit de basisverzekering en door de zorgverzekeraar betaald. Ook staat het bedrag los van het aantal keer dat u op een spreekuur komt. U kunt het vergelijken met het vaste inschrijftarief dat de huisarts van de verzekeraar ontvangt voor iedere ingeschreven patiënt. Wilt u weten welke zorg uw huisarts voor dat bedrag heeft verleend? Neem dan contact op met uw huisartsenpraktijk voor verdere informatie.

Ook ziet u op uw zorgkostenoverzicht dat HZD een bedrag van €0,55 cent heeft ontvangen van uw zorgverzekeraar. Dit bedrag wordt vergoed vanuit de basisverzekering en door de zorgverzekeraar betaald. Het gaat dus niet van uw eigen risico af. Uw zorgverzekeraar investeert dit bedrag voor u en alle inwoners van Drenthe, om goede ouderenzorg te kunnen bieden. Ook als u zelf (nog) niet tot deze leeftijdsgroep behoort.

Meer weten?

Heeft u vragen over HZD, neem gerust contact op via telefoon 088 050 4000 of stuur een mail.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

HZD

Oostersingel 23, 9401 JZ  Assen | Postbus 105, 9400 AC  Assen |

T 088 – 050.4000 | F 088 – 050.4009 |

E info@hzd.nu | I www.hzd.nu.